Strona główna

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów techników ochrony środowiska. Dotyczy niezmiernie ważnego problemu jakim jest zagospodarowanie odpadów organicznych, którymi są osady ściekowe. Do wykonania na lekcjach ochrony środowiska i w domu w ciągu miesiąca.


Autorem WebQuestu jest Marcin Milczarek.

mmilczarek@is.pcz.czest.pl

Szukaj na tym blogu